Termenii și condițiile serviciului

Termenii și condițiile au fost actualizate ultima dată pe 3 decembrie 2021

1. Introducere

Acești Termeni și Condiții se aplică acestui site web și tranzacțiilor legate de produsele și serviciile noastre. Este posibil să fiți legat de contracte suplimentare legate de relația dumneavoastră cu noi sau de orice produs sau serviciu pe care îl primiți de la noi. Dacă vreo prevedere a acordurilor adiționale intră în conflict cu oricare dintre prevederile acestor Termeni, prevederile acestor acorduri suplimentare vor controla și vor prevala.

2. Constrângere

Prin înregistrarea, accesarea sau utilizarea în alt mod a acestui site web, sunteți de acord să respectați acești Termeni și Condiții expuși mai jos. Simpla utilizare a acestui website presupune cunoasterea si acceptarea acestor termeni si conditii. În unele cazuri speciale, vă putem cere, de asemenea, să vă dați consimțământul în mod explicit.

3. Comunicare electronică

Prin utilizarea acestui site web sau prin comunicarea electronică cu noi, sunteți de acord și luați la cunoștință că putem comunica cu dvs. electronic pe site-ul nostru web sau trimițându-vă un e-mail și sunteți de acord că toate acordurile, notificările, dezvăluirile și celelalte comunicări pe care le oferim pentru a vă îndeplini electronic orice cerință legală, inclusiv, dar fără a se limita la, cerința ca astfel de comunicări să fie în scris.

4. Proprietatea intelectuală

Noi sau licențiatorii noștri deținem și controlăm toate drepturile de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală de pe site și datele, informațiile și alte resurse afișate sau accesibile pe site.

4.1 Toate drepturile rezervate

Cu excepția cazului în care conținutul specific indică altfel, nu vi se acordă o licență sau orice alt drept în temeiul niciunui drept de autor, mărci comerciale, brevet sau alt drept de proprietate intelectuală. Aceasta înseamnă că nu puteți utiliza, copia, reproduce, executa, afișa, distribui, încorpora în niciun mediu electronic, modifica, decompila, transfera, descărca, transmite, monetiza, vinde sau comercializa orice resursă a acestui site sub nicio formă, fără permisiunea noastră prealabilă scrisă, cu excepția și numai în măsura în care este stipulat altfel în reglementările statutare obligatorii (cum ar fi dreptul de citare).

5. Buletin informativ

Fără a aduce atingere celor de mai sus, este posibil să transmitem buletinul nostru informativ în formă electronică altor persoane care ar putea fi interesate să viziteze site-ul nostru web.

6. Proprietatea terților

Site-ul nostru web poate include hyperlinkuri sau alte referințe către site-uri web ale altor părți. Nu controlăm și nu revizuim conținutul site-urilor web ale altor părți care sunt legate la acest site web. Produsele sau serviciile oferite de alte site-uri web sunt supuse Termenilor și Condițiilor aplicabile acestor terți. Opiniile exprimate sau materialele care apar pe aceste site-uri web nu sunt neapărat împărtășite sau susținute de noi.

Nu vom fi responsabili pentru practicile de confidențialitate sau conținutul acestor site-uri. Vă suportați toate riscurile asociate cu utilizarea acestor site-uri web și a oricăror servicii conexe terților. Nu vom accepta nicio răspundere pentru nicio pierdere sau daune în orice mod, indiferent de cauzat, care rezultă din dezvăluirea informațiilor personale către terți.

7. Utilizare responsabilă

Vizitând site-ul nostru web, sunteți de acord să îl utilizați numai în scopul propus și conform acestor Condiții, orice acorduri suplimentare cu noi și legile și reglementările aplicabile, precum și practicile online general acceptate și liniile directoare ale industriei.Nu puteți folosi site-ul nostru web sau serviciile noastre pentru a utiliza, publica sau distribui orice material care constă din (sau este legat de) software de computer rău intenționat; folosiți datele colectate de pe site-ul nostru web pentru orice activitate de marketing direct sau desfășurați orice activitate sistematică sau automată de colectare a datelor pe sau în legătură cu site-ul nostru

Este strict interzisă angajarea în orice activitate care cauzează sau poate cauza daune site-ului web sau care interferează cu performanța, disponibilitatea sau accesibilitatea site-ului web.

8. Înregistrare

Vă puteți înregistra pentru un cont pe site-ul nostru web. În timpul acestui proces, vi se poate solicita să alegeți o parolă. Sunteți responsabil pentru menținerea confidențialității parolelor și informațiilor despre cont și sunteți de acord să nu împărtășiți parolele, informațiile contului sau accesul securizat la site-ul sau serviciile noastre cu nicio altă persoană. Nu trebuie să permiteți nici unei alte persoane să vă folosească contul pentru a accesa site-ul web, deoarece sunteți responsabil pentru toate activitățile care au loc prin utilizarea parolelor sau a conturilor dumneavoastră. Trebuie să ne anunțați imediat dacă aflați despre orice dezvăluire a parolei dvs.

După ce contul dvs. este închis, nu veți încerca să înregistrați un cont nou fără permisiunea noastră.

9. Prezentarea ideilor

Nu trimiteți idei, invenții, lucrări de autor sau alte informații care ar putea fi considerate drept proprietate intelectuală proprie pe care ați dori să ni le transmiteți, cu excepția cazului în care am semnat mai întâi un acord de proprietate intelectuală sau un acord de confidențialitate. Dacă ne dezvăluiți acest lucru în lipsa unui astfel de acord scris, ne acordați o licență mondială, irevocabilă, neexclusivă, fără drepturi de autor pentru a folosi, reproduce, stoca, adapta, publica, traduce și distribui conținutul dvs. în orice conținut existent sau media viitoare. / p>

10. Încetarea utilizării

Putem, la discreția noastră, să modificăm sau să încetăm oricând accesul dvs., temporar sau permanent, la site-ul web sau la orice serviciu de pe acesta. Sunteți de acord că nu vom fi răspunzători față de dvs. sau față de orice terță parte pentru orice modificare, suspendare sau întrerupere a accesului sau utilizării site-ului web sau a oricărui conținut pe care l-ați partajat pe site. Nu veți avea dreptul la nicio compensație sau altă plată, chiar dacă anumite caracteristici, setări și/sau orice Conținut pe care ați contribuit sau pe care v-ați bazat sunt pierdute definitiv. Nu puteți ocoli sau ocoli sau încerca să ocoliți sau să ocoliți nicio măsură de restricție de acces pe site-ul nostru.

11. Garanții și răspundere

Nimic din această secțiune nu va limita sau exclude orice garanție implicită prin lege pe care ar fi ilegal să le limităm sau să le excludeți. Acest site web și tot conținutul site-ului sunt furnizate „ca atare” și „așa cum este disponibil” și pot include inexactități sau erori tipografice. Renunțăm în mod expres la toate garanțiile de orice fel, fie exprese sau implicite, cu privire la disponibilitatea, acuratețea sau completitudinea Conținutului. Nu garantăm că:


  • acest site web sau produsele sau serviciile noastre corespund nevoilor dumneavoastră;
  • acest site web va fi disponibil neîntrerupt, în timp util, sigur sau fără erori;
  • calitatea oricărui produs sau serviciu achiziționat sau obținut de dvs. prin intermediul acestui site web va satisface așteptările dumneavoastră.


Nimic de pe acest site web nu constituie sau intenționează să constituie sfaturi juridice, financiare sau medicale de orice fel.Dacă aveți nevoie de sfaturi, ar trebui să consultați un profesionist adecvat

Următoarele prevederi ale acestei secțiuni se vor aplica în măsura maximă permisă de legea aplicabilă și nu vor limita sau exclude răspunderea noastră cu privire la orice chestiune care ar fi ilegală sau ilegală pentru noi să limităm sau să excludem răspunderea noastră. În niciun caz nu vom fi răspunzători pentru orice daune directe sau indirecte (inclusiv daune pentru profituri sau venituri pierdute, pierderea sau coruperea datelor, software-ului sau bazei de date, sau pierderea sau deteriorarea proprietății sau datelor) suferite de dvs. sau de orice terță parte. , rezultat din accesul sau utilizarea de către dvs. la site-ul nostru web.

Cu excepția cazului în care orice contract suplimentar prevede în mod expres altfel, răspunderea noastră cea mai mare față de dvs. pentru toate daunele care decurg din sau sunt legate de site-ul web sau de orice produse și servicii comercializate sau vândute prin intermediul site-ului web, indiferent de forma acțiunii legale care impune răspunderea (fie în contract, corectitudine, neglijență, conduită intenționată, abatere sau altfel) va fi limitată la prețul total pe care ni l-ați plătit pentru a cumpăra astfel de produse sau servicii sau pentru a utiliza site-ul web. Această limită se va aplica în totalitate tuturor plângerilor, acțiunilor și cauzelor dvs. de acțiune de orice fel și natură.

12. Confidențialitate

Pentru a accesa site-ul nostru web și/sau serviciile noastre, este posibil să vi se solicite să furnizați anumite informații despre dvs. ca parte a procesului de înregistrare. Sunteți de acord că orice informație furnizată este întotdeauna exactă, corectă și actualizată.

Luăm în serios datele dumneavoastră cu caracter personal și ne angajăm să vă protejăm confidențialitatea. Nu vom folosi adresa dumneavoastră de e-mail pentru e-mailuri nesolicitate. Orice e-mailuri trimise de noi către dvs. vor fi numai în legătură cu furnizarea de produse sau servicii convenite.

Am dezvoltat o politică pentru a răspunde oricăror probleme de confidențialitate pe care le puteți avea. Pentru mai multe informații, consultați Declarația noastră de confidențialitate și Politica noastră privind cookie-urile . p>

13. Accesibilitate

Ne angajăm să facem conținutul pe care îl oferim accesibil persoanelor cu dizabilități. Dacă aveți un handicap și nu puteți accesa nicio parte a site-ului nostru din cauza dizabilității dvs., vă rugăm să ne informați incluzând o descriere detaliată a problemei pe care ați întâlnit-o. Dacă problema este ușor identificabilă și rezolvabilă în conformitate cu instrumentele și tehnicile IT standard din industrie, o vom rezolva cu promptitudine.

14. Cerință de vârstă minimă

Prin utilizarea site-ului nostru web sau prin acceptarea acestor termeni și condiții, garantați și declarați că aveți cel puțin 18 ani.

Dacă aveți peste 18 ani, dar sub 16 ani, părintele sau tutorele dvs. legal trebuie să examineze și să fie de acord cu acești Termeni înainte de a utiliza în continuare site-ul nostru, iar părintele sau tutorele dvs. legal va fi responsabil pentru toate actele dvs. . și omisiuni.

15. Restricții de export/Conformitate legală

Accesul la site din teritorii sau țări în care Conținutul sau achiziționarea de produse sau Servicii vândute pe site este interzisă. Nu puteți utiliza acest site web încălcând legile și reglementările de export din Italia.

16. Marketing afiliat

Prin intermediul acestui site web ne putem angaja în marketing afiliat în care primim un procent sau comision pentru vânzarea de servicii sau produse pe sau prin intermediul acestui site web. De asemenea, putem accepta sponsorizări sau alte forme de compensare publicitară de la companii.Această dezvăluire este menită să respecte cerințele legale de marketing și publicitate care se pot aplica, cum ar fi regulile Comisiei Federale pentru Comerț din SUA

17. Sarcina

Nu puteți cesiona, transfera sau subcontracta niciunul dintre drepturile și/sau obligațiile dumneavoastră conform acestor Termeni și Condiții, în întregime sau parțial, către terți fără acordul nostru scris prealabil. Orice presupusă atribuire care încalcă această Secțiune va fi nulă.

18. Încălcări ale acestor termeni și condiții

Fără a aduce atingere celorlalte drepturi ale noastre în temeiul acestor Termeni și condiții, dacă încălcați acești Termeni și condiții în vreun fel, putem lua măsurile pe care le considerăm adecvate pentru a aborda încălcarea, inclusiv suspendarea temporară sau permanentă a accesului dvs. la site-ul web, contactând furnizorul dvs. de servicii de internet pentru a solicita să vă blocheze accesul la site și/sau pentru a lua măsuri legale împotriva dvs.

19. Forță majoră

Cu excepția obligațiilor de plată a banilor, nicio întârziere, eșec sau nerespectare de către oricare dintre părți a îndeplinirii sau a respecta oricare dintre obligațiile care îi revin în temeiul prezentului document nu va fi considerată o încălcare a acestor Termeni și Condiții dacă și atâta timp cât o astfel de întârziere, eșecul sau omisiunea rezultă din orice cauză care nu poate fi controlată în mod rezonabil al acelei părți.

20. Indemnizație

Sunteți de acord să ne despăgubiți, să ne apărați și să ne feriți de răspundere, față de și împotriva oricăror revendicări, răspunderi, daune, pierderi și cheltuieli, legate de încălcarea de către dvs. a acestor termeni și condiții și a legilor aplicabile, inclusiv drepturile și drepturile de proprietate intelectuală de intimitate. Ne veți rambursa cu promptitudine daunele, pierderile, costurile și cheltuielile noastre legate de sau care rezultă din astfel de revendicări.

21. Renunțare

Nepunerea în aplicare a oricăreia dintre prevederile prevăzute în acești Termeni și Condiții și în orice Acord, sau neexercitarea oricărei opțiuni de reziliere, nu va fi interpretată ca o renunțare la astfel de prevederi și nu va afecta valabilitatea acestor Termeni. și Condiții sau orice Acord sau orice parte a acestuia, sau dreptul ulterior de a pune în aplicare fiecare prevedere individuală.

22. Limbă

Acești Termeni și Condiții vor fi interpretați și destinati exclusiv în limba italiană. Toate notificările și corespondența vor fi scrise numai în limba respectivă.

23. Acord deplin

Acești Termeni și Condiții, împreună cu declarația noastră de confidențialitate și politica privind cookie-urile , constituie întreaga acord între dumneavoastră și Stefano Palombini în legătură cu utilizarea de către dumneavoastră a acestui site web.

24. Actualizarea acestor termeni și condiții

Este posibil să actualizăm acești Termeni și Condiții din când în când. Este obligația dumneavoastră să verificați periodic acești Termeni și Condiții pentru orice modificări sau actualizări. Data indicată la începutul acestor Termeni și Condiții este cea mai recentă dată de revizuire. Modificările aduse acestor Termeni și Condiții vor intra în vigoare din momentul în care aceste modificări sunt publicate pe acest site web. Utilizarea în continuare a acestui site web după postarea modificărilor sau actualizărilor va fi considerată o notificare a acordului dvs. de a respecta și de a fi legat de acești Termeni și condiții.

25. Alegerea legii și a jurisdicției

Acești Termeni și Condiții sunt guvernați de legile din Italia. Orice dispută legată de acești Termeni și Condiții va fi supusă jurisdicției instanțelor din Italia.Dacă orice parte sau prevedere a acestor Termeni și Condiții este considerată de către o instanță sau o altă autoritate ca fiind invalidă și/sau inaplicabilă în conformitate cu legea aplicabilă, acea parte sau prevedere va fi modificată, ștearsă și/sau aplicată în cea mai mare măsură permisă. pentru a pune în aplicare intenția acestor Termeni și Condiții Celelalte prevederi nu vor fi afectate.

26. Informații de contact

Acest site web este deținut și gestionat de Stefano Palombini.

Ne puteți contacta cu privire la acești Termeni și Condiții prin intermediul paginii noastre contactați .

27. Descărcați

Puteți, de asemenea, să să descărcați Termenii și condițiile noastre în format PDF.

.